Chcem kartu

Vyplnením tohto formulára zašlete na naše Klientské oddelenie žiadosť o predvydanie platobnej karty Diners Club White.
Aktuálne poplatky za používanie karty nájdete na stránkach www.dinersclub.sk.