Vážení klienti, vzhľadom k šíriacemu sa korona vírusu je pre nás Vaše zdravie na prvom mieste. Preto by sme Vás chceli poprosiť o trpezlivosť pri vybavovaní Vašich objednávok. Tieto budú počnúc 21.12.2020 doručované výlučne prostredníctvom kuriérskej služby alebo poštou až do odvolania. To platí aj pre tovary, ktoré sú v našom vernostnom programe určené iba na osobný odber, nakoľko sme boli nútení zavrieť klientske centrum pre osobné návštevy. V takomto prípade bude k manipulačnému poplatku doúčtovaná suma reálnych nákladov doručenia odmeny na Vami zadanú adresu.

Pre Vaše otázky sme Vám k dispozícii i naďalej 24/7 telefonicky na čísle +421 2 5778 9444, prípadne e-mailom na: customer.service@dinersclub.sk.

Ďakujeme Vám za pochopenie,

Váš Diners Club

V súvislosti s pandémiou COVID-19 chceme pomôcť aj my a preto od 1.5.2020 do 30.6.2021 znižujeme minimálnu splátku. Viac tu.

Zmena limitu

Žiadam o štandardný limit 1200 EUR
Prehlasujem, že môj hrubý mesačný príjem je vyšší ako 750 EUR a rozdiel medzi mojím čistým mesačným príjmom a priemernými mesačnými výdavkami je minimálne 10% štandardného Revolvingového limitu. DC na základe tejto skutočnosti akceptuje môj návrh na stanovenie Revolvingového limitu vo výške 1200 EUR, pričom potvrdením tejto Žiadosti súhlasím s takto stanoveným Revolvingovým limitom.
Žiadam o individuálny vyšší limit v sume:
Beriem na vedomie, že DC akceptuje Revolvingový limit v rozpätí 1200 EUR až 15000 EUR. (Pokiaľ výška požadovaného limitu prevyšuje dvojnásobok Vášho hrubého mesačného príjmu, odporúčame vo veci odsúhlasenia výšky Revolvingového limitu prednostne kontaktovať Klientske centrum DC.)
Rodinný stav žiadateľa:
Ženatý/Vydatá
Slobodný/á
Žiadateľ je:
Podnikateľ/SZČO
Zamestnanec od
Platnosť (do)*