Žiadosť o zmenu bankového účtu

Prostredníctvom tohto formulára nám môžete nahlásiť zmenu bankového účtu. Požadované zmeny budú vykonané na základe vypísania nových údajov.

Platnosť (do)*