Reklamácie produktov / pozáručný servis

Vážený klient,

dovoľujeme si Vás informovať, že pri reklamácii produktu z odmeňovacieho programu je potrebné mať k dispozícii okrem reklamovaného výrobku nadobúdaciu faktúru

(túto ste obdržali ako prílohu e-mailu s potvrdením Vašej objednávky) alebo preberací protokol, prípadne dodací list a popis závady.

Následne je potrebné kontaktovať najbližšie servisné stredisko a po obdržaní inštrukcií môžete produkt s podkladmi odoslať alebo osobne odovzdať na reklamačné konanie

v danom servisnom stredisku.

Váš Diners Club CS


Súbory na stiahnutie: