Žiadosť o vydanie dodatkovej karty

1

Zašlite nám vyplnený elektronický formulár.

Vo formulári si zvoľte diskrétny údaj, ktorý si starostlivo uschovajte. Bude potrebný pri telefonickej aktivácii karty.

2

Po schválení žiadosti Vám v priebehu troch pracovných dní zašleme neaktívnu dodatkovú kartu.

Kartu spolu s diskrétnym údajom odovzdajte vášmu blízkemu.

3

Dodatkovú kartu si Váš blízky telefonicky aktivuje na tel. čísle +421 5778 9444.

Nezabudnite, na aktiváciu karty bude potrebný diskrétny údaj, ktorý ste uviedli v žiadosti.

Aký typ súkromnej karty máte:

Vyberte si typ dodatkovej karty:

Komu chcete vydať dodatkovú kartu:

Dodatková karta bude zaslaná na vašu korešpondenčnú adresu ako držiteľa hlavnej karty.

Čo je dodatková karta?

Dodatková karta je kreditná karta, ktorá má rovnakú platobnú funkcionalitu ako vaša kreditná karta Diners Club. Ak o ňu požiadate, umožníte aj svojim blízkym využívať všetky atraktívne benefity. Navyše, nie je nutné preukazovať príjem žiadateľa, nakoľko limit kariet je zdieľaný.

Ako funguje dodatková karta?

Transakcie na dodatkových kartách sú preúčtovávané držiteľovi hlavnej karty, ktorý ich uhrádza spolu so svojimi transakciami, a umožňujú zbieranie bodov Club Rewards na karte hlavného držiteľa.

Diskrétny údaj

Diskrétny údaj je údaj, prostredníctvom ktorého si držiteľ dodatkovej karty po jej obdržaní kartu aktivuje spolu s PIN, ktorý si sám zvolí. Je preto veľmi dôležité, aby ste si tento údaj starostlivo uschovali. Diskrétny údaj môže byť ľubovoľné slovo, číslo prípadne kombinácia číslic a písmen. Minimálna dĺžka sú 4 znaky a maximálna dĺžka je 20 znakov.

Diskrétny údaj si môže pri aktivácii karty držiteľ dodatkovej karty jednorazovo zmeniť podľa vlastného výberu.

Kontrola a potvrdenie údajov

Aký typ karty máte:
Typ požadovanej Dodatkovej karty:
Vzťah držiteľa Dodatkovej karty k vám:
Titul, meno a priezvisko držiteľa dodatkovej karty:
Dátum narodenia držiteľa dodatkovej karty:
Trvalý pobyt držiteľa dodatkovej karty:
Číslo OP držiteľa dodatkovej karty:
Telefón držiteľa dodatkovej karty:
Email držiteľa dodatkovej karty:
Diskrétny údaj:
Platnosť (do)*
Naspäť