Registrácia do Diners Club eAccount

Po registrácii získate prístup k vášmu kartovému účtu a do klientského portálu MojDiners.
Predná strana
0009123
Zadná strana
Heslo ktoré ste zadali, budete potrebovať na prihlásenie do eAccount. Minimálna dĺžka hesla je 8 znakov. Heslo musí obsahovať veľké písmeno, malé písmeno a číslicu.
Po úspešnom vyplnení a odoslaní formulára obdržíte na vami zadanú emailovú adresu potvrdenie o registrácii spolu s vašim užívateľským menom.