Dôležité oznámenie

Zvoľte si svoj ePIN

ePIN je doplnkový bezpečnostný element, ktorý budete využívať:
– pri autorizácii transakcií v online prostredí
– pri overení v prípade telefonického kontaktu